Domov Postavitev družine

Postavitev družine

Postavitev družine

SEMINAR KJER DOBITE KORENINE, KI VAM DAJO KRILA!

Komu je namenjena metoda Postavitev družine?

Če čutite, da bi radi odložili bremena družinske zgodovine, se osvobodili spon preteklosti in zaživeli svobodnejše življenje, ki je uglašeno z vašo dušo, ste toplo vabljeni, da v varnem polju skupaj z nama vstopite na pot transformacije  in zdravljenja!

Seminar postavitve družine je namenjena vsem, ki bi radi zacelili svoje čustvene rane iz otroštva in izboljšali odnose s svojo mamo in očetom, sestro ali bratom. Primerna je za vse, ki doživljate krizo v odnosu s partnerjem (možem, ženo) ali imate težave pri vzgoji otrok. Prav tako vam bo pomagala, če ste depresivni, brez življenske volje in si želite več notranjega miru, zdravja, veselja in energije. Postavitev lahko naredite zase, za svoj partnerski odnos, za svojega otroka, mamo, očeta … 

Na delavnici so dobrodošli tudi otroci.

Postavitev družine priporočam:

  • če želite, da ljubezen v družinskih odnosih svobodno steče da vi, skupaj s člani družine postanete razbremenjeni in ponovno povezani,
  • če želite zaživeti v svoji polni moči,
  • če iščete izhod iz družinskih, partnerskih ali službenih težav,
  • za razumevanje in lažje odpravljanje zasvojenosti; hrana, kajenje, mamila, delo…,
  • če hočete stopiti na lastno pot,
  • če delate na socialnem oz. medicinskem področju,
  • če vas zanimajo fenomeni duše.

Vedno znova prihajajo na seminarje tudi zdravniki, psihologi in socialni delavci, ker lahko pogledajo na težave svojih klientov iz povsem novega zornega kota.

V zadnjih 16. letih se je metoda Postavitev družine uveljavlja tudi na področju pedagoškega in svetovalnega dela. Posebej pomembno je, kako socialni delavci, pedagogi in svetovalci gledajo na otroka, učenca, varovanca, posvojenca. Uvidi, ki jih dobimo pri postavitvah nam omogočajo, da na otrokov družinski sistem pogledamo z drugega zornega kota – z vidika večjega razumevanja in spoštovanja.

Zakaj se odločiti za postavitev družine?

Življenje je odnos, je srečanje z nekom drugim. Najbolj intenzivne odnose doživimo v družini in s sorodniki. Prav tukaj, pri koreninah naše biti, je posameznik pogosto prepleten z usodami drugih ljudi iz svoje družine. Te nezavedne usodne vpletenosti lahko delujejo prek več generacij in vodijo k boleznim, osebnim neuspehom in lahko pripeljejo celo do samomora.

Mi vsi smo v brezpogojni ljubezni, ki je velikokrat slepa povezani s starši, sestrami, brati in vsemi, ki pripadajo naši družini.

Pogosto je ta ljubezen skrita in prekrita s prepiri, odtujitvami in prekinjenimi odnosi.

Naše korenine ležijo v naši rodbini, zato imajo konflikti v njej daljnosežne posledice za naše življenje. V naši duši ostane zapisan nerešen konflikt to deluje kot veliko breme na vse naše kasnejše odnose. Zato nam je postavitev družine v pomoč takrat, ko se počutimo nesrečni, če imamo težave, ki se vedno znova ponavljajo, če nam manjka moči ali če želimo na družino pogledati z zornega kota s katerega možno priti tudi do rešitve.

Moje delo bodi v smeri sprave, kar pomeni, da ponovno združite, kar je bilo ločeno in se ponovno povežete, z izključenimi.

Vsi v sebi nosimo notranjo sliko svoje družine, ki s postavitvijo postane vidna.

Skoznjo človek spozna, kako so člani družine v ljubezni in zvestobi pripravljeni za druge žrtvovati svoje zdravje, srečo in celo življenje, ne da bi pri tem to sami zavestno sploh opazili. Postane nam jasno, kako se na podlagi nezavedne potrebe po izravnavi v sistemu usoda članov prejšnje generacije pri kasnejših neizogibno ponavlja.

Prav takrat, ko gre za osebne težave, ki se kljub vztrajnim poskusom razreševanja vedno znova vračajo v izhodišče in se človek počuti kot ujet, lahko sumite, da gre za nevidno prepletenost z drugimi člani družine.

Učinki postavitve družine

Vsakdo, ki ima svojo postavitev, izkusi njene neverjetne učinke. Spremeni svoj dotedanji pogled na njegovo družino, družinske člane in razume razloge dosedanjih odnosov. 

Končno se odprejo vrata do ljubečih in zdravih medsebojnih odnosov.

Seveda pride tudi do čustvene razbremenitve: žalost, zamera, jeza, občutek krivde, strahovi, bolečine, se sprostijo, pozdravijo in preobrazijo v razumevanje, sprejemanje, povezanost in notranji mir. Pozitivne posledice postavitve večkrat občutijo tudi drugi družinski člani, četudi niso fizično prisotni na delavnici.
Postavitev namreč vpliva na vse: na živeče, na prednike in na prihodnje rodove, saj se transformira celotna rodbinska energija.

Kako poteka postavitev družine?

Pri postavitvi družine izberete predstavnike za očeta, mater, sestre, brate in druge člane družine in jih postavite v prostor. Tako postane vidna slika notranje dinamike odnosov v vaši družini.

Pri postavitvi postanejo s pomočjo predstavnikov vidni zakoni reda in načela, ki na globji nivojih vladajo v družini. Vrednote, ravnanja in usode preminulih in živih članov družine z uvidom v skrito dinamiko postanejo spoštovane in s tem ne krojijo več življenj ostalih. Tako pride do sprave, vsi člani družine dobijo mesto, ki jim pripada, in s tem lahko podpirajo naslednje generacije. Večina ljudi ob tem doživi povsem nov občutek moči in svobode na vseh področjih svojega življenja in zavedanja samega sebe. Urejeni odnosi se odražajo v urejenem življenju.

Na čem temelji postavitev družine?

Način dela temelji na spoznanjih Berta Hellingerja o duši družine, preprostin naravnih zakonih in njenih načelih. Z 16 letnimi izkušnjami sem postopno razvil svoj način postavitev družine, ki je edinstven v Sloveniji!

Priprava na seminar

Na seminar se ni potrebno posebej pripraviti. Dovolj je da se prijavite. Če želite lahko narišete družinsko drevo. Prav zgodnja smrt, nenadni udarci usode ali celo zamolčani člani družine so mnogokrat dogodki, ki vplivajo na življenje posameznika. K rešitvi veliko prispeva vaš pogum. Prijavite se in naredite prvi korak.

KONTAKTNI PODATKI

Korenine in krila, Dane 10, 1310 Ribnica

info@korenineinkrila.com

041 469 870 ali 01 8362 111

 

“Korenine in krila – alfa in omega na vaši poti do boljših odnosov!”